Skuteczne delegowanie zadań – jak się za to zabrać?

Delegowanie zadań

Skuteczne delegowanie zadań – jak się za to zabrać?

Wielu liderów uważa delegowanie za jedno z najtrudniejszych zadań w zarządzaniu. Często osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem czują się przytłoczone obowiązkami, nie wiedząc, jak je efektywnie podzielić. W tym materiale dowiesz się, jak sprawnie i efektywnie przekazywać zadania.

Czym jest prawidłowe delegowanie?

Delegowanie to proces przekazania pewnych obowiązków lub uprawnień innej osobie. Ważne jest, by pamiętać, że przekazywanie zadania nie zwalnia z odpowiedzialności za jego realizację. Wiele osób na stanowiskach kierowniczych obawia się tego procesu, ponieważ w dalszym ciągu odpowiadają za końcowy wynik. Jak więc robić to świadomie i efektywnie?

Klucze do skutecznego delegowania

 1. Znajdź odpowiedniego wykonawcę – Zadania powinny trafiać do osób o odpowiednich kompetencjach i umiejętnościach.
 2. Jasność w przekazie – Należy unikać rozdzielania jednego zadania na wielu wykonawców. Lepiej jest powierzyć jedno zadanie jednej osobie, by uniknąć niejasności.
 3. Rozróżniaj zadania do delegowania – Istnieją pewne uprawnienia i obowiązki, które muszą pozostać w gestii kierownika.

Co nie podlega delegowaniu?

Nie wszystko można oddelegować. Zadania strategiczne, trudne, bardzo ważne lub ryzykowne powinny pozostać w rękach przełożonego. Np. zlecając marketing internetowy, warto wybrać sprawdzonych specjalistów, takich jak COOLONE, ponieważ przynoszą oni wartość firmie, nie obciążając jej zbytnio.

Złote rady dla delegujących

 • Pełna informacja – Dostarcz wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zadania
 • Zaufaj, ale kontroluj – Pozwól pracownikom na swobodę w wyborze metody realizacji, ale miej pewność co do jakości ich pracy
 • Ważność feedbacku – Po zakończeniu zadania podsumuj jego realizację, podkreślając co było dobre i co można poprawić. Pamiętaj o konstruktywnym podejściu

Rozwijanie umiejętności delegowania

Chociaż delegowanie zadań wydaje się prostym procesem, wymaga ono wypracowania i doskonalenia określonych umiejętności. Oto kilka kroków, które pomogą Ci w staniu się mistrzem w delegowaniu:

 1. Samopoznanie – Zrozumienie własnych mocnych i słabych stron jest kluczowe. Dzięki temu będziesz wiedział, które zadania warto przekazać innym, a które lepiej zachować dla siebie.
 2. Poznawanie zespołu – Znajdź czas na rozmowy indywidualne z członkami zespołu. Dowiedz się, jakie są ich umiejętności, pasje i aspiracje. Im lepiej poznasz swoich pracowników, tym skuteczniej będziesz mógł im delegować zadania.
 3. Ustalanie priorytetów – Każde zadanie ma swoją wagę i pilność. Naucz się rozróżniać, które z nich są kluczowe dla sukcesu projektu.
 4. Nadzorowanie, a nie kontrolowanie – Istnieje różnica między wsparciem pracownika w realizacji zadania a ciągłym kontrolowaniem każdego jego kroku. Delegując, daj przestrzeń do działania, ale bądź dostępny na wypadek pytań czy wątpliwości.
 1. Cele i oczekiwania – Upewnij się, że Twoje oczekiwania wobec delegowanego zadania są jasne i zrozumiałe. W ten sposób unikniesz nieporozumień i potencjalnych błędów.
 2. Świetna komunikacja – Otwarte linie komunikacji są niezbędne. Umożliwiają szybkie rozwiązanie problemów i odpowiedź na pytania w trakcie realizacji zadań.
 3. Szkolenia i rozwój – Jeśli zauważysz, że członkowie Twojego zespołu potrzebują dodatkowych umiejętności do efektywnego realizowania zadań, zainwestuj w ich szkolenie. Dzięki temu nie tylko poprawisz wydajność pracy, ale także zbudujesz silniejsze relacje w zespole.

Pamiętaj, że delegowanie to nie tylko przekazywanie obowiązków. To również sposób na wzmacnianie zaufania, budowanie kompetencji w zespole i rozwijanie zdolności przywódczych. Poprzez skuteczne delegowanie, nie tylko zwalniasz sobie ręce, ale także dajesz możliwość rozwoju innym, prowadząc jednocześnie do sukcesu całego zespołu

 

Darmowa konsultacja