Rola New Business Managera w nowoczesnym biznesie

New Business Manager

Rola New Business Managera w nowoczesnym biznesie

Rola New Business Managera jest jedną z kluczowych i najbardziej ekscytujących funkcji we współczesnym świecie biznesu. Osoba na tym stanowisku musi wykazywać się szerokim zakresem umiejętności, a kluczowym elementem jest intuicja biznesowa, pozwalająca na identyfikowanie nowych szans dla rozwoju przedsiębiorstwa. Jakie zadania spoczywają na barkach New Business Managera i czy jest miejsce dla niego w agencji SEO? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Kim jest New Business Manager?

Stanowisko New Business Managera to stosunkowo nowa funkcja w polskim krajobrazie biznesowym. W wielu firmach obowiązki te są jeszcze rozdzielane między różnych specjalistów, w tym strategów oraz managerów sprzedaży. Jednakże, w ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany w strukturach zarządzania dużych agencji i korporacji technologicznych, co jest adaptacją do standardów zachodnich.

Co istotne? Głównym celem pracy New Business Managera jest identyfikacja i rozwijanie nowych możliwości biznesowych. Osoba ta bierze udział w kreowaniu strategii rozwoju firmy, monitoruje rynek, buduje relacje z potencjalnymi klientami oraz dba o utrzymanie pozytywnych relacji z obecnymi partnerami. New Business Managerzy najczęściej znajdują zatrudnienie w agencjach marketingowych, reklamowych oraz w firmach technologicznych, gdzie ich głównym zadaniem jest poszukiwanie nowych Klientów.

Zakres obowiązków New Business Managera

New Business Manager odpowiada za szereg zadań, które mogłyby zostać przydzielone różnym stanowiskom. Do standardowych obowiązków należy:

  • Pozyskiwanie nowych Klientów – od identyfikacji potencjalnych partnerów, przez prezentację oferty, aż po negocjacje
  • Analiza rynku – monitorowanie działań konkurencji i identyfikowanie nowych kierunków dla rozwoju firmy
  • Opracowywanie strategii biznesowych
  • Koordynacja działań zespołów marketingowych i sprzedażowych
  • Ocena skuteczności wdrażanych strategii i budowanych relacji
  • Rozwój zespołów sprzedażowych – pełnienie roli mentora czy prowadzenie szkoleń

Czym różni się New Business Manager od innych specjalistów ds. sprzedaży?

Choć głównym zadaniem New Business Managera jest pozyskiwanie nowych Klientów, to różni się on znacząco od tradycyjnych handlowców. New Business Manager skupia się na rozwijaniu potencjalnych przedsięwzięć i partnerstw, podczas gdy obsługa istniejących Klientów stanowi mniejszą część jego pracy. Co więcej, zakres jego obowiązków jest znacznie szerszy i obejmuje strategię działania na dłuższą metę oraz zarządzanie projektami sprzedażowymi.

New Business Manager w branży marketingu cyfrowego

W agencjach digital marketingu, takich jak agencje SEO, New Business Manager odgrywa kluczową rolę. Dzięki możliwościom, jakie oferuje internet, jego praca ma ogromne znaczenie w rozpoznawaniu potrzeb potencjalnych Klientów i kształtowaniu świadomości korzyści płynących ze współpracy. New Business Manager musi zawsze być o krok przed Klientem, doskonale rozumieć jego biznes i skutecznie reagować na zmieniające się wymagania rynku. To stanowisko nie tylko wymaga zaangażowania, ale także stanowi okazję do osobistego rozwoju.

Jakie cechy powinien posiadać skuteczny New Business Manager?

Aby osiągnąć sukces na stanowisku New Business Managera, wymagane są określone cechy i umiejętności:

  • Przede wszystkim, osoba ta musi wykazać się zdolnościami negocjacyjnymi i perswazyjnymi, które są kluczowe podczas pozyskiwania nowych Klientów i partnerów biznesowych
  • Ponadto, istotna jest zdolność do analizy danych rynkowych, która umożliwia przewidywanie trendów i dostosowywanie strategii do bieżących warunków rynkowych
  • Cierpliwość i zaangażowanie to kolejne istotne cechy – New Business Manager często pracuje nad projektami długoterminowymi, a to wymaga wytrwałości i umiejętności utrzymania motywacji przez długi czas
  • Wysoki poziom samodzielności jest również ceniony, ponieważ praca ta często wymaga podejmowania decyzji bez bezpośredniego nadzoru

Wyzwania i możliwości rozwoju dla New Business Managera

Praca na stanowisku New Business Managera niesie ze sobą liczne wyzwania, ale również oferuje szerokie możliwości rozwoju. Jednym z największych wyzwań jest ciągła potrzeba adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz technologicznego. New Business Manager musi być na bieżąco z najnowszymi technologiami i trendami w marketingu cyfrowym, aby skutecznie konkurować na rynku i wprowadzać innowacyjne rozwiązania.

Dla ambitnych profesjonalistów, kariera New Business Managera może prowadzić do awansu na wyższe stanowiska zarządcze, takie jak dyrektor ds. rozwoju biznesu czy nawet dyrektor zarządzający. Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania i strategii biznesowej otwiera przed New Business Managerami drzwi do szerokiej gamy ról w różnych sektorach przemysłu.

Stanowisko New Business Managera jest nie tylko wymagające, ale i niezmiernie ważne dla każdej nowoczesnej firmy dążącej do wzrostu i innowacji. Osoby pracujące na tym stanowisku odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości przedsiębiorstwa, poprzez identyfikację nowych możliwości biznesowych i strategii. Jako łącznik między obecnymi a przyszłymi kierunkami rozwoju firmy, New Business Manager to nie tylko handlowiec, ale strateg i wizjoner, którego umiejętności i dedykacja mogą prowadzić do znaczącego sukcesu firmy.

 

Darmowa konsultacja