Projektowanie skutecznego Reason To Believe (RTB)

Projektowanie Reason To Believe

Projektowanie skutecznego Reason To Believe (RTB)

Reason To Believe, czyli Powód Do Wiary, to koncepcja, która często pojawia się w kontekście strategii marketingowych różnych marek. Jest to zasadniczo racjonalne uzasadnienie, dla którego Klienci powinni uwierzyć w oferowane przez markę korzyści. Zaprojektowanie efektywnego RTB jest kluczowe dla budowania zaufania Klientów i wyróżnienia marki na rynku. Przyjrzyjmy się zatem, jakie są podstawowe zasady projektowania efektywnego Reason To Believe.

Kluczowe elementy efektywnego Reason To Believe

 • Twarde dowody: Muszą być one oparte na rzetelnych badaniach i faktach. Jest to kluczowe dla wiarygodności marki i zapobiegania kryzysom wizerunkowym, jak ten, z którym zmagała się firma Danone.
 • Logiczne uzasadnienie: Oparte na racjonalnych argumentach, jednak niekoniecznie wymagające przeprowadzania badań. Np. produkt zawierający witaminę C może poprawiać odporność
 • Rekomendacje: Polecające produkt osoby trzecie, np. ambasadorzy marki, mogą znacząco zwiększyć wiarygodność oferty
 • Historia marki: Podkreślenie długiej tradycji działalności może wzbudzić zaufanie Klientów
 • Konkurencyjność: Warto wskazać, dlaczego produkt lub usługa jest lepsza od konkurencji
 • Bezpieczeństwo: Podkreślenie bezpieczeństwa produktu lub usługi może upewnić Klienta, że sprawdzi się ona tak samo dobrze, jak dla milionów innych użytkowników
 • Storytelling: Opowiedzenie historii związanej z przedsiębiorstwem, obsługą marki lub powstawaniem produktu może wzbudzić zainteresowanie i zaangażowanie Klientów

Przykłady skutecznego RTB

 • Apple: Marka ta jest kojarzona z wysoką jakością, minimalistycznym designem i intuicyjną obsługą, co stanowi silne RTB dla wielu Klientów
 • Nutella: Slogan „Potrzeba tyle energii, by być dzieckiem” kojarzy się z radością i obecnością w domu najmłodszych, co stanowi atrakcyjne RTB dla rodzin

Kroki do zaprojektowania skutecznego Reason To Believe

 1. Zrozumienie Klienta: Kluczowym krokiem w projektowaniu skutecznego RTB jest dogłębne zrozumienie odbiorcy, do którego kierowany jest przekaz. Należy znać ich potrzeby, oczekiwania, obawy i wątpliwości, aby móc skonstruować przekaz, który będzie dla nich wiarygodny i przekonywujący.
 2. Analiza konkurencji: Analiza oferty konkurentów pomoże w wyodrębnieniu unikatowych cech własnego produktu lub usługi, które mogą być kluczowe dla Klientów i stanowić silne RTB.
 3. Zdefiniowanie korzyści: Należy dokładnie określić, jakie korzyści Klient uzyska z korzystania z oferowanego produktu lub usługi. Te korzyści stanowią podstawę do konstrukcji RTB.
 4. Zbudowanie argumentacji: Na podstawie zdefiniowanych korzyści należy zbudować silną argumentację, która będzie stanowić RTB. Argumentacja ta powinna być logiczna, oparta na faktach i danych oraz dostosowana do odbiorcy.
 5. Testowanie przekazu: Zanim przekaz zostanie opublikowany, warto przetestować go na grupie docelowej, aby upewnić się, że jest on zrozumiały, wiarygodny i przekonywujący.
 1. Monitorowanie i optymalizacja: Po wprowadzeniu RTB na rynek, ważne jest monitorowanie reakcji Klientów i, jeśli to konieczne, dokonywanie korekt.

Unikanie pułapek

Projektowanie skutecznego RTB nie jest łatwym zadaniem i istnieją pewne pułapki, których należy unikać. Przede wszystkim, ważne jest, aby nie przesadzać z korzyściami produktu lub usługi. Przekaz musi być rzetelny i oparty na faktach. Ponadto, ważne jest, aby unikać zbyt skomplikowanych przekazów. RTB powinno być proste, zrozumiałe i łatwe do zapamiętania. Nie należy ignorować potrzeb i oczekiwań Klientów. Pamiętaj, że przekaz, który nie odpowiada na potrzeby Klientów, nie będzie skuteczny, niezależnie od tego, jak dobrze zostanie zaprojektowany.

Podsumowanie

Projektowanie efektywnego Reason To Believe jest kluczowe dla sukcesu marki. Aby być skutecznym, RTB musi być oparte na solidnej argumentacji, która jest zrozumiała, wiarygodna i przekonywująca dla Klientów. Ważne jest, aby unikać pułapek, takich jak przesadzanie z korzyściami, zbyt skomplikowany przekaz czy ignorowanie potrzeb Klientów. Pamiętaj, że ważniejsza jest jakość RTB niż jego ilość, dlatego też warto skonsultować się z ekspertami, aby zapewnić, że przekaz jest optymalny.

Darmowa konsultacja