Porównawcze analizy w marketingu – sztuka Benchmarkingu

Benchmarking

Porównawcze analizy w marketingu – sztuka Benchmarkingu

Dla wielu właścicieli sklepów internetowych, świadomość konieczności monitorowania działań konkurencji jest kluczowa. Co więcej i coraz częściej korzystają z inspiracji płynących z udanych strategii innych firm. Taka praktyka to benchmarking, czyli analiza porównawcza. Jednak istotą benchmarkingu jest nie tylko obserwacja, ale także zgłębianie metod firm, które osiągają największą efektywność. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, który rozwieje wątpliwości na ten temat.

Benchmarking – w poszukiwaniu najlepszych praktyk

Pojęcie benchmarkingu zadebiutowało prawdopodobnie w latach 50. XX wieku w Japonii, gdy tamtejsze przedsiębiorstwa rywalizowały z amerykańskimi konkurentami. Benchmarking to analiza otoczenia rynkowego, która umożliwia zrozumienie praktyk i systemów stosowanych przez konkurencję. Zdobyta wiedza pozwala na doskonalenie własnych usług. To jednak nie jest prosta kopia strategii innych firm, ale kreatywne naśladowanie, wykorzystywanie najlepszych wzorców, adaptacja rozwiązań do specyfiki własnej marki i jej odbiorców. Różne taktyki przynoszą różne efekty, co doskonale obrazuje maksyma: „Mądrzy ludzie uczą się na własnych błędach, ale ci naprawdę bystrzy uczą się na cudzych”.

Benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny

Benchmarking można podzielić na wiele rodzajów, takie jak wewnętrzny, zewnętrzny (konkurencyjny), horyzontalny (ogólny), funkcjonalny (funkcyjny), procesowy, produktowy i strategiczny:

  • Benchmarking wewnętrzny polega na porównywaniu różnych działań i jednostek w obrębie własnej firmy. Jest szczególnie przydatny dla dużych korporacji, pozwalając im znaleźć najlepsze praktyki i zrozumieć zależności wewnętrzne
  • Z kolei benchmarking konkurencyjny jest bardziej skomplikowany, opiera się na analizie strategii konkurencyjnych firm, a jego efekty zależą od podobieństwa między firmami i wymagają obopólnej zgody na udostępnienie wrażliwych danych

Inne rodzaje benchmarkingu

  • Benchmarking horyzontalny (ogólny) polega na ogólnych badaniach porównawczych, koncentrując się na wymianie doświadczeń między firmami
  • Benchmarking funkcjonalny koncentruje się na porównaniach między branżami w węższym zakresie, analizując konkretne funkcje takie jak logistyka, obsługa Klientów czy komunikacja wewnętrzna
  • Benchmarking procesowy koncentruje się na usprawnianiu procesów w firmie, przez obserwację i adaptację metod zarządzania operacyjnego
  • Benchmarking produktowy porównuje same produkty pod kątem cen, dystrybucji, prezentacji, opakowania itp.
  • Benchmarking strategiczny zaś skupia się na porównywaniu strategii biznesowych

Elementy do porównywania

W benchmarkingu konkurencyjnym często analizuje się widoczność strony internetowej i jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Warto także zwrócić uwagę na wygląd i funkcjonalność strony internetowej, układ elementów oraz jakość, czytelność i estetykę. Kolejnym obszarem do analizy jest sposób komunikacji z Klientami, kanały komunikacji, treści i język używany w komunikatach. Benchmarking może również obejmować politykę cenową, etapy procesu zakupowego, warunki dostawy, zwroty, programy lojalnościowe i strategie wyprzedażowe.

Cele i korzyści benchmarkingu

Benchmarking daje firmom możliwość lepszego zrozumienia własnych mocnych i słabych stron oraz samodoskonalenia. Inspirowanie się rozwiązaniami innych firm może dostarczyć motywacji i źródła wiedzy. To także narzędzie do wyznaczania celów i punktów odniesienia. Co więcej? Benchmarking pomaga w zwiększeniu efektywności działań i strategicznych decyzji oraz identyfikacji problemów wewnątrz firmy. Pozwala na wcześniejsze wykrycie mankamentów i ulepszenie jakości, a także lepsze zrozumienie Klientów i polepszenie wizerunku marki.

Benchmarking to wartościowa metoda, która pomaga firmom uzyskać świeże spojrzenie na swoje działania, czerpać inspirację z innych firm i unikać ograniczania się do własnych schematów myślenia. Najlepszym rozwiązaniem jest łączenie różnych rodzajów benchmarkingu, by uzyskać pełniejszy obraz rynku. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, benchmarking może być kluczowym narzędziem do rozwoju i rozwiązywania problemów w Twoim biznesie.

 

 

Darmowa konsultacja