Model 5 Sił Portera – kluczowe narzędzie analizy strategicznej w marketingu

Model 5 Sił Portera

Model 5 Sił Portera – kluczowe narzędzie analizy strategicznej w marketingu

Model 5 sił Portera, narzędzie strategicznej analizy marketingowej, wyłoniło się ponad 40 lat temu, wprowadzone przez ekonomistę i badacza Michaela E. Portera. Jest to niezastąpiona metoda analizy, głównie stosowana przez przedsiębiorców i strategów biznesowych, aby zrozumieć pozycję firmy w otoczeniu rynkowym.

Model ten jest prosty w aplikacji i obejmuje pięć fundamentalnych aspektów, które składają się na pełną ocenę konkurencyjności sektora:

  1. Siła przetargowa dostawców,
  2. Siła przetargowa nabywców,
  3. Intensywność rywalizacji w sektorze,
  4. Zagrożenie ze strony nowych graczy,
  5. Zagrożenie ze strony substytutów produktów czy usług.

W dzisiejszych czasach, kiedy rynek jest nasycony i konkurencyjny, analiza pięciu sił Portera staje się niezbędnym narzędziem dla firm działających w różnych branżach, w tym również w marketingu.

Konkurenci

Pierwszą z sił wg Porter’a jest konkurencja – czyli inne firmy oferujące podobne produkty lub usługi. W dzisiejszych czasach konsumenci mają dostęp do szerokiej gamy produktów i usług, a konkurencja jest coraz większa. Firmy muszą więc walczyć o Klientów i zwracać uwagę na to, co oferują ich konkurenci.

Istotne jest, aby przeprowadzić dogłębną analizę rynku i konkurencji. Przyjrzenie się temu, jakie produkty lub usługi są dostępne na rynku i jakie są ich ceny pozwala na określenie pozycji firmy względem innych graczy na rynku oraz wyznaczenie odpowiedniej strategii marketingowej, która pozwoli na zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Zagrożenie produktami zastępczymi

Kolejną siłą wg Porter’a jest zagrożenie ze strony produktów lub usług zastępczych, czyli tych, które mogą spełnić podobną funkcję dla Klienta. W przypadku gdy istnieją alternatywne produkty lub usługi, Klienci mogą łatwo przejść do innej firmy i wybrać inne rozwiązanie.

Dlatego też firmy muszą być świadome tego zagrożenia i dostosować swoją strategię marketingową, aby przekonać Klientów do wyboru ich produktów lub usług. Przykładowymi sposobami na to jest np. oferowanie unikalnych cech produktów, wprowadzanie innowacji lub budowanie lojalności Klienta poprzez programy lojalnościowe.

Siła negocjacyjna dostawców

Kolejną siłą wg Porter’a jest siła negocjacyjna dostawców. W przypadku gdy dostawcy posiadają dużą władzę i mogą narzucać wysokie ceny lub inne warunki sprzedaży, może to negatywnie wpłynąć na rentowność firmy.

Duże znaczenie ma to, aby firma miała możliwość wyboru z różnych dostawców oraz była w stanie negocjować korzystniejsze warunki zakupu. W przypadku braku takiej możliwości, istnieje ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy, co może być niebezpieczne dla działalności firmy.

Siła negocjacyjna Klientów

Ostatnią siłą wg Porter’a jest siła negocjacyjna Klientów. W dzisiejszych czasach Klienci mają dostęp do różnych produktów i usług, co daje im większą władzę w negocjacjach z firmami. Firmy muszą być świadome tego i dbać o swoją reputację oraz zadowolenie Klientów. W przypadku niezadowolenia lub braku odpowiedniej obsługi, mogą łatwo przejść do konkurencji, dlatego ważne jest aby zadbać o relacje z Klientami i dostarczać im wartościowe produkty lub usługi. Pozwoli to na zachowanie przewagi konkurencyjnej wśród innych firm na rynku.

Co więcej? Firmy powinny być również otwarte na opinie i sugestie Klientów, aby stale ulepszać swoje produkty lub usługi i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań rynku.

Przystępując do analizy, warto rozpocząć od oceny intensywności rywalizacji, rozpoznając głównych konkurentów i charakteryzując ich działania. Oceniając potencjalne zagrożenia, ważne jest uwzględnienie możliwości pojawienia się nowych rywali oraz substytutów produktów lub usług, oraz określenie sił przetargowych dostawców i Klientów. Pamiętaj, że dynamika konkurencji może różnić się w zależności od różnych sektorów, biorąc pod uwagę bariery wejścia takie jak koszty i wymagane know-how. Model Portera jest wyjątkowo użyteczny, gdy firma wchodzi na rynek, inicjuje nową strategię lub gdy zachodzą istotne zmiany w działalności firmy.

Przeprowadzenie analizy 5 sił Portera, umożliwia przedsiębiorcom zidentyfikowanie możliwości i zagrożeń, umożliwiając przemyślane decyzje strategiczne, takie jak dostosowanie cen lub poprawa jakości produktów czy usług. Istotne jest również zrozumienie, na jakim etapie cyklu życia produktu znajduje się firma, aby móc skutecznie dostosować strategie do specyficznych potrzeb i charakterystyki sektora.

 

Darmowa konsultacja