Kto to jest konsument?

Kto to jest konsument

Kto to jest konsument?

Konsumentem można określić osobę, która nabywa produkty lub korzysta z usług głównie w celu zaspokojenia własnych potrzeb lub potrzeb swojej rodziny, a nie w celu osiągnięcia zysku.

Rozpoznawanie konsumenta

Konsumentem jest osoba dokonująca zakupu z myślą o własnych potrzebach, a nie o odsprzedaży czy produkcji. Kiedy indziej, to osoba, która jest pod wpływem strategii marketingowych. Np. kiedy odwiedzasz sklep i decydujesz się na zakup ubrania czy jedzenia, działasz jako konsument. Konsumentem jest ten, kto płaci za produkt czy usługę – czy to w całości czy częściowo.

Definicja prawna konsumenta mówi, że to ktoś, kto:

  • dokonuje zakupu produktu czy usługi
  • używa produktu czy korzysta z usługi za zgodą dostawcy
  • używa produktów czy usług do zarobku w oparciu o samozatrudnienie

Czym różni się konsument od Klienta?

Należy pamiętać, że nie zawsze konsument jest osobą, która dokonała zakupu. Przykładowo, rodzice mogą nabyć gry dla swoich dzieci – wtedy rodzic jest Klientem, ale to dziecko jest konsumentem.

Przykładem jest również sytuacja, kiedy opiekun zwierzaka kupuje pokarm dla niego. W takim przypadku to opiekun jest Klientem, natomiast zwierzak jest konsumentem. Podstawową różnicą jest to, że Klient dokonuje zakupu, podczas gdy konsument korzysta z nabytego produktu.

Oto Kilka sytuacji prezentujących konsumenta:

  • Osoba korzystająca z usług fryzjera
  • Przedsiębiorstwo zakupujące drukarkę do użytku wewnętrznego
  • Rodzic nabywający obuwie dla swojego dziecka
  • Indywidualne zakupienie telewizora do domu
  • Rodzina planująca wyjazd wakacyjny

Zrozumienie potrzeb konsumenta

Dla firm kluczowe jest zrozumienie, że „Klient jest najważniejszy”. Te, które dbają o swoich Klientów, mają większe szanse na długoterminowe powodzenie. W związku z tym przedsiębiorstwa inwestują w budowanie relacji z Klientami, analizując ich potrzeby i oczekiwania.

Klientów można podzielić na zewnętrznych (niezwiązanych bezpośrednio z firmą) oraz wewnętrznych (osoby lub podmioty związane z działalnością przedsiębiorstwa).

Analiza potrzeb Klienta

Wiele firm analizuje profile swoich Klientów, dostosowując swoje strategie marketingowe. Takie analizy opierają się na różnych kryteriach, takich jak wiek, płeć czy pochodzenie. Wiedza na temat Klienta pomaga firmie lepiej zrozumieć jego potrzeby, a w konsekwencji skuteczniej się do niego kierować.

Interakcja z Klientem

Nowoczesna obsługa Klienta skupia się na budowaniu pozytywnych relacji. Szybki rozwój technologii sprawia, że interakcje z Klientami stają się coraz bardziej zróżnicowane, odbywając się przez czaty online czy wiadomości. W konkurencyjnym świecie biznesu, to jakość obsługi Klienta często decyduje o wyborze danej firmy przez konsumenta.

Darmowa konsultacja