Koło zamachowe jako alternatywa dla lejka sprzedaży?

Koło zamachowe

Koło zamachowe jako alternatywa dla lejka sprzedaży?

Z pewnością jesteś zaznajomiony/a z koncepcją lejka sprzedaży, wykorzystywaną w celu pozyskania nowych Klientów. Jednak na horyzoncie pojawia się nowe rozwiązanie – model koła zamachowego – „Flywheel”.

W jaki sposób różni się on od tradycyjnego lejka sprzedaży i jak możesz zaimplementować go w swojej strategii zarządzania? Czy ten nowy model zrewolucjonizuje podejście do marketingu i relacji z Klientami? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dalszej części artykułu!

Definicja lejka sprzedaży

Lejek sprzedaży jest dobrze znanym i szeroko stosowanym narzędziem w marketingu. Opisuje on sekwencję działań mających na celu zwiększenie sprzedaży, układając je w postaci odwróconego trójkąta, co wynika z sukcesywnego zawężania grupy docelowej. Dzięki znajomości lejka sprzedaży możesz lepiej dopasowywać działania i kanały komunikacyjne, prowadząc do zakupu produktu. Składa się on z następujących etapów:

 • Top of the Funnel (ToFu) – na tym etapie buduje się świadomość marki przez działania takie jak promocja w mediach społecznościowych, kampanie reklamowe, tworzenie materiałów wideo, prowadzenie bloga. Celem jest rozszerzenie zasięgu i dotarcie do nowych odbiorców
 • Middle of the Funnel (MoFu) – na tym poziomie mamy do czynienia z osobami zainteresowanymi naszą ofertą i poszukującymi więcej informacji. Są to osoby mające określone potrzeby, które mogą zostać zaspokojone przez Twoją firmę. W tym momencie ważne jest oferowanie wartościowych treści, takich jak newslettery, e-booki, case studies
 • Bottom of the Funnel (BoFu) – to etap konwersji, czyli skłonienie odbiorcy do podjęcia konkretnej akcji, np. zakupu produktu. Warto w tym momencie wspierać proces decyzyjny przez wiarygodne rekomendacje innych Klientów lub oferty promocyjne

Korzyści z lejka sprzedaży

Jakie korzyści niesie za sobą stosowanie lejka sprzedaży?

 • Zwiększona sprzedaż – dopasowane działania do grupy docelowej pozwalają na generowanie leadów i zwiększają szanse na realizację sprzedaży
 • Rozpoznawanie problemów, zrozumienie potrzeb klienta – jeżeli w jakimś etapie lejka zauważysz spadek zainteresowania, jest to sygnał do analizy i poprawy procesu sprzedażowego

Model Flywheel

Flywheel to nowsze podejście do sprzedaży, skoncentrowane na budowaniu trwałych relacji z Klientami i tworzeniu społeczności. Model ten koncentruje się na trzech obszarach:

 • Przyciąganie uwagi – chodzi o zdobycie zainteresowania Klienta, poprzez spójną komunikację marketingową. Kluczowe są aktywność w mediach społecznościowych i interakcje z odbiorcami
 • Zaangażowanie – po przyciągnięciu uwagi Klienta, ważne jest pokazanie mu, jak oferta może spełnić jego potrzeby. Obejmuje to staranne przygotowanie strony internetowej i dostarczenie szczegółowych informacji o produkcie
 • Satysfakcja – odnosi się do etapów po zakupie, koncentrując się na tym, czy Klient będzie ponownie korzystać z oferty i polecać ją innym.

Korzyści z modelu Flywheel

Korzyści z modelu Flywheel obejmują:

 • Rozwój oferty – model ten skupia się na ciągłym doskonaleniu procesów i oferty, nie tylko na jednorazowym zysku z zakupu
 • Budowanie relacji – głównym celem jest tworzenie silnych i długotrwałych relacji z konsumentami, co prowadzi do lojalności i powtarzalnych zakupów
 • Klient w centrum – Flywheel kładzie nacisk na dostarczanie wartości Klientom, każda akcja musi uwzględniać ich potrzeby i opinie

Różnice między Flywheel a lejkiem sprzedażowym

Modele te różnią się w kilku kluczowych aspektach:

 • Linearność – lejek sprzedażowy ma liniowy charakter, sugerując kolejność działań. Flywheel uznaje, że procesy sprzedażowe są bardziej złożone i mogą różnić się od standardowego schematu
 • Relacje dwustronne – w przeciwieństwie do lejka, model Flywheel zakłada dwustronną komunikację z Klientem, wykorzystując m.in. media społecznościowe do interakcji i współtworzenia produktów
 • Wrażenia użytkownika – w Flywheel większy nacisk kładzie się na User Experience i optymalizację strony internetowej, co ma kluczowe znaczenie dla postrzegania firmy

Implementacja modelu Flywheel

Aby zastosować model Flywheel w swojej firmie, rozważ następujące działania:

 • Recykling treści – ponowne wykorzystanie istniejących materiałów, takich jak artykuły, filmy, w różnych formatach i kanałach komunikacji
 • Tworzenie nowych treści – dostarczanie wartościowych informacji i materiałów odpowiadających na potrzeby i pytania Klientów
 • Automatyzacja marketingu – użycie narzędzi automatyzujących różne procesy, od wysyłki newsletterów po zarządzanie zadaniami zespołu

Czy Flywheel zastąpi lejek sprzedażowy? Niekoniecznie. Chodzi raczej o dostosowanie się do zmieniających się zachowań konsumenckich i elastyczność w łączeniu obu modeli – lejka i Flywheel – w celu osiągnięcia najlepszych wyników.

 

Darmowa konsultacja