Jak zaprojektować nowoczesną koncepcję marketingową?

Jak zaprojektować nowoczesną koncepcję marketingową?

Jak zaprojektować nowoczesną koncepcję marketingową?

Marketing internetowy regularnie ulega zmianom, co spowodowane jest m.in. rozwojem rynku. W obszarze tej dziedziny pojawia się wiele różnych założeń i koncepcji, których celem jest wyróżnienie przedsiębiorstwa na tle ogromnej konkurencji, osiągnięcie dużych zysków oraz zapewnienie jej sukcesu. Skupiają one uwagę przede wszystkim na różnych aspektach i każda firma może wdrożyć taką strategię, która jest dopasowana do jej indywidualnych potrzeb.  W poniższym artykule przedstawiamy popularne koncepcje marketingowe, które warto znać.

Koncepcja marketingowa – co to jest?

Zastanawiasz się, co to jest koncepcja marketingowa? Jest to ogólny plan działania lub sposób rozwiązania danego problemu. W aspekcie marketingu jest to przyjęta przez firmę strategia, dzięki której możliwe jest osiągnięcie ustalonego celu. Z reguły plany związane są ze zwiększeniem sprzedaży oraz zysku, ale ważny jest również wzrost popularności/ bycie najlepszym liderem w branży. Biorąc pod uwagę takie wyjaśnienie pojęcia, można wyróżnić m.in. koncepcję produkcji, produktu i sprzedaży. Należy jednak pamiętać, iż każda z nich polega na innym sposobie działania, który zaplanowany jest w oparciu o określone przekonania.

Marketing mix, czyli podstawowa koncepcja marketingu

Marketing mix to kompozycja marketingowa, czyli inaczej zbiór powiązanych ze sobą elementów. Wśród nich znajdują się narzędzia, procesy oraz wykonywane czynności, dzięki którym firma może w odpowiedni sposób oddziaływać na rynek i Klientów. Podstawową koncepcją, którą można uznać za główną bazę jest marketing mix 4P. Jego nazwa pochodzi od 4 elementów składających się na nią. Mowa tutaj o:

  • Price – cena produktu – cena powinna być określona w odpowiedni sposób w oparciu o precyzyjną i szczegółową analizę. Cena produktu zależy od różnych czynników m.in. takich jak koszty dystrybucji, promocji oraz produkcji
  • Product – produkt – fizyczne towary bądź oferowane usługi. Co istotne? Produkty muszą spełniać wyznaczone funkcje, być wysokiej jakości oraz zapewniać Klientom zadowolenie i satysfakcję
  • Place – miejsce dystrybucja – to kanały, poprzez które produkt lub usługa trafia do Klientów. Co więcej? Miejsce odnosi się również do innych kwestii takich jak np. metody ułożenia towarów w sklepach
  • Promotion – promocja – to działania, których celem jest poinformowanie Klientów o produkcie, zwiększenie popytu. Warto przy tym zaznaczyć, iż nie chodzi tutaj tylko o bezpośrednią sprzedaż, ale również o działania promocyjne w sieci

Jeśli wykorzystasz powyższe 4 elementy, z pewnością opracujesz szczegółową kampanię reklamową.

Czy wiesz, że …

Koncepcja marketingowa 4P przez wiele lat ulegała zmianom ze względu na pojawianie się nowych możliwości i narzędzi. W 1990 roku powstał marketing mix 4C, w którego skład wchodziły: Cost (koszt ponoszony przez Klienta), Customer value (potrzeby Klienta), Convenience ( komfort robienia zakupów), Communication (dwukierunkowa komunikacja pomiędzy firmą a Klientem).

Z marketingu mix 4P została wyłoniona również bardziej rozszerzona wersja 7P, która zawiera dodatkowe elementy: Process (proces), People (ludzie), Physical evidence (Świadectwo materialne). To bardziej profesjonalne i kompleksowe podejście, które uwzględnia m.in. pracowników oraz wszystkie inne procesy jakie zachodzą w firmie i mają wpływ na jakość produktów bądź usług. Co ciekawe, koncepcja marketingowa 7P w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem, co spowodowane jest dobrym dostosowaniem do obecnej rzeczywistości.

Marketing 4.0 – strategia marketingowa Kotlera

Definicję koncepcji marketingowej 4.0 sformułował Philip Kotler – jeden z największych autorytetów, jeżeli chodzi o szeroko pojmowany obszar marketingu. Jej założenie jest następujące – budowanie lojalnej społeczności wokół marki to zbyt mało. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest to długotrwały proces, a zwracając uwagę na obecne bardzo szybkie tempo życia, pozyskiwanie lojalności trwa zbyt wolno. Według założeń tej koncepcji istotne jest orędownictwo, poprzez które można odnieść sukces oraz znacząco obniżyć koszty jakie związane są z działaniami marketingowymi. To bardzo prawdopodobne, ponieważ informacje na temat firmy rozchodzą się niezwykle szybko, zwłaszcza w internecie oraz docierają do szerokiej grupy odbiorców, a tym samym do wielu potencjalnych Klientów.

Marketing 5.0

Marketing 4.0 to nie koniec możliwości. Według uczonych specjalistów jest to tylko i wyłącznie okres przejściowy z uwagi na to, iż rynek cyfrowy cały czas się kształtuje i rozwija. W związku z powyższym, marketing musi być zawsze gotowy na zachodzące zmiany, ponieważ ciągle pojawiają się nowoczesne technologie – w tym m.in. sztuczna inteligencja.

Koncepcję marketingową 5.0 również wprowadził Philip Kotler. Według jej założeń sztuczna inteligencja może być niezwykle pomocna np.  w trakcie przygotowywania indywidualnej oferty. Poza tym, wykorzystując uczenie maszynowe przedsiębiorstwo ma możliwość analizowania, czy i jak dużą szansę ma produkt na osiągnięcie sukcesu, z pominięciem wielu etapów, które wcześniej były niezbędne. Nowa koncepcja marketingowa 5.0 zwraca również uwagę na inne, innowacyjne rozwiązania takie jak:

  • internet rzeczy (IoT)
  • wirtualna rzeczywistość (VR)
  • rozszerzona rzeczywistość (AR)
  • oraz robotyka

Jest to podejście, którego celem jest uświadomienie firmom jak ogromne możliwości są obecnie do wykorzystania. Mimo, iż nie są one dla nich koniecznością, jednak powinny mieć świadomość, że można z nich skorzystać. Nowa koncepcja marketingowa informuję przede wszystkim o tym, iż nowoczesne technologie pozwalają na znaczne usprawnienie marketingu.

Reasumując, specjaliści pracujący w marketingu muszą być świadomi, że jest to obszar, który ciągle się rozwija. Jeżeli zależy Ci na osiągnięciu sukcesu, musisz reagować na zachodzące zmiany oraz testować pojawiające się nowe narzędzia i metody.

 

 

Darmowa konsultacja