Cele i strategie marketingowe

Cele i strategie marketingowe

Cele i strategie marketingowe

W obecnych czasach bardzo trudno jest wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które nawet w małym stopniu nie prowadzi żadnych działań marketingowych. W znacznej większości marketing przewija się w różnych formach w wielu firmach. Zwracając uwagę na jego jakże szerokie znaczenie, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jednakże najważniejsze pytanie brzmi – czy są to działania efektywne? Należy pamiętać, że bez odpowiedniej strategii oraz określenia celów marketingowych nawet najbardziej pomysłowe czynności mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Czym są cele marketingowe?

W momencie, gdy przeanalizujesz już własną ofertę oraz jej grupę docelową, czas, aby określić cele marketingowe Twojej firmy. Otóż, jest to nic innego jak założenia, które wskazują na to co chcesz osiągnąć, wykorzystując określone działania marketingowe. Mimo, iż można pomyśleć, że jest to bardzo proste – bowiem każdy właściciel firmy chce osiągnąć jak największe zyski, jednak w przypadku celów marketingowych chodzi o konkrety. Choć mogą być one związane z różnymi kryteriami, jednak istotne jest, aby były określone w precyzyjny sposób, aby możliwe było stwierdzenie, czy udało się je osiągnąć bądź nie. Ważne jest także określenie skali oczekiwanego rezultatu oraz ram czasowych jego osiągnięcia.

Określanie celów marketingowych

Wiesz już, że cele marketingowe powinny być nie tylko konkretne, ale również ograniczone w czasie. Pamiętaj jednak, iż nie są to jedyne czynniki, które mają duże znaczenie w kontekście celów. Aby nie zapomnieć o żadnym z ważnych elementów, z pomocą przychodzi przydatna koncepcja SMART. To doskonałe narzędzie, które wykorzystywane jest szczególnie w marketingu na potrzebę tworzenia celów. Jednak z powodzeniem może być stosowana również w innych branżach. Jak wygląda koncepcja SMART?

 • S – specyficzny – cel musi zawierać wystarczająco dużo szczegółów, aby możliwe było jego odniesienie do rzeczywistych zagrożeń lub szans
 • M – mierzalny – cel musi mieć atrybut, który umożliwi jego zmierzenie lub policzenie i sprawdzenie, czy został zrealizowany w wymaganym zakresie. Z tego względu cele zazwyczaj zawierają dane liczbowe lub procentowe
 • A – osiągalny – należy podejmować działania tylko w kierunku osiągnięcia celów, które stanowią wyzwanie oraz są możliwe do osiągnięcia
 • R – ważny dla danego biznesu i związany z ogólną strategią działania – cel powinien być zgodny z całą strategią marketingową oraz realiami branży, potrzebami grupy docelowej itp.
 • T – określony w czasie – konieczne jest określenie konkretnych dat, w których cel powinien zostać osiągnięty. To bardzo istotne, bowiem tylko tym sposobem sprawdzisz, czy udało Ci się osiągnąć sukces. Co więcej? Wyznaczając sobie ramy czasowe uzyskasz również większą motywację do działań

Ogólnie cele marketingowe można podzielić na kilka grup. Powinieneś postawić sobie przynajmniej kilka zadań z każdej grupy. Najważniejsze cele jakie można wyróżnić to:

 • cele strategiczne – ukierunkowane na wzrost sprzedaży, przychodów oraz udziału w rynku. Celem strategicznym może być również stworzenie i zrealizowanie planu działań na kolejne lata
 • cele taktyczne – wykorzystywane osobno dla każdego produktu, według obecnie panującej sytuacji rynkowej. Celem taktycznym może być np. zwiększenie świadomości marki, poprawa jakości obsługi Klienta, czy wzrost liczby powracających Klientów
 • cele operacyjne – związane z rozwojem programu marketingowego. Cele operacyjne mogą dotyczyć np. zdobycia określonej liczby Klientów lub określonej liczby produktów

Poza wyżej wymienionymi celami można wyróżnić również cele jakościowe, ilościowe oraz krótkoterminowe i długoterminowe.

Cele marketingowe – przykłady

Poniżej przedstawiamy przykładowe, precyzyjnie określone cele marketingowe:

 • osiągnięcie w konkretnym roku podatkowym obrotu w konkretnej wysokości
 • wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • pozyskanie konkretnej liczby nowych Klientów
 • pozyskanie określonej liczby powracających Klientów
 • wzrost liczby punktów sprzedaży o określoną wartość
 • zwiększenie liczby zapytań ofertowych o określoną wartość
 • wzrost udziału w rynku określoną wartość
 • osiągnięcie konkretnej wielkości sprzedaży
 • poprawa jakości obsługi Klienta o konkretny wskaźnik
 • zmniejszenie wskaźnika porzucanych koszyków w sklepie online o określoną wartość

Strategia marketingowa – co to jest?

Aby cele marketingowe mogły odpowiednio spełniać swoje role, muszą być spójne ze strategią marketingową przedsiębiorstwa. Strategię tą można określić jako zbiór jasno określonych działań oraz zasad w firmie, które należy spełnić, aby móc osiągnąć cele marketingowe. Prościej mówiąc, jest to przewodnik, który pomoże Ci w prowadzeniu, zarówno działań marketingowych, jak i ogólnie Twojej firmy.

Jak stworzyć strategię marketingową?

Jeżeli chcesz stworzyć dobrą strategię marketingową, powinieneś najpierw skupić się na tym co musi ona w sobie zawierać:

 • cele
 • analiza – pomocna może okazać się analiza SWOT
 • grupa docelowa
 • konkurencja
 • oraz koszty marketingowe

Tym sposobem opracowana strategia marketingowa pozwoli Ci prowadzić przemyślane działania promocyjne. Pozbędziesz się dodatkowych i niepotrzebnych wydatków oraz zaoszczędzisz na nich czas.

Reasumując, w przypadku celów biznesowych najważniejsza jest koncepcja SMART, która zawiera wszystkie najważniejsze właściwości jakie powinny posiadać cele. Z kolei, strategia to pojęcie znacznie szersze – dlatego warto postarać się, aby możliwie jak najlepiej określała wszystkie aspekty działań marketingowych i była w odpowiedni sposób sprecyzowana.

 

Darmowa konsultacja